ابعاد ساختار سازمانی

ساخت وبلاگ
چکیده : •          ابعاد ساختار سازمانی •          اجزاء سه گانه ای كه برای ایجاد ساختار سازمانی بكار می گ... با عنوان : ابعاد ساختار سازمانی بخوانید :

•          ابعاد ساختار سازمانی

•          اجزاء سه گانه ای كه برای ایجاد ساختار سازمانی بكار می گیریم، پیچیدگی، رسمیت و تمركز هستند.  دوازده متغیر برای تعریف ابعاد ساختاری:

•          اجزاء اداری: تعداد سرپرستان،مدیران صنفی و پرسنل ستادی نسبت به كل تعداد كاركنان سازمان .

•          استقلال( خودگردانی): حدی كه مدیریت عالی باید تصمیات ویژه را به بالاترین سطح اختیار ارجاع دهد.

•          تمركز: نسبت مشاغلی كه متصدیان آنها در تصمیم گیری مشاركت نموده و تعداد حوزه های كه اینان در آن مشاركت می كنند.

•          پیچیدگی: به تعداد متخصصین و فعالیتهای حرفه ای و همچنین طول دوره آموزش حرفه ای كاركنان اشاره دارد.

•          تفویض اختیار: نسبت تعداد تصمیماتی كه بوسیله مدیریت عالی گرفته می شود به تصمیماتی كه بوسیله مدیران اجرائی اتخاذ می گردد.

•          تفكیك: تعداد وظایف ویژه ای كه در سازمان مشخص شده است.

•          رسمیت: حدی كه نقش كاركنان با توسل به اسناد و مدارك رسمی تعریف می شود.

•          تركیب: كیفیت همكاری میان دوایر و در درون آنها كه برای وحدت بخشیدن به فعالیتها ضروری است.

           حرفه گرائی: حدی كه كاركنان یك سازمان حرفه ای را به عنوان یك مرجع می پذیرند، اعتقاد به ارائه خدمات به عموم و اعتقاد به           خودکنترلی   كنترلی و تمركز در یك حوزه كاری و استقلال و آزادی عمل در كار.

•          حیطه كنترل: تعداد زیر دستانی كه یك مدیر می تواند و باید آنها را سرپرستی كند.

•          تخصص گراوی: میزان تخصص های دقیقی كه در شرح شغل ها برای وظایف مختلف قید گردیده است.

•          استاندارد كردن: حدی كه تغییر در وظایف با توجه به قوانین و مقررات قابل تحمل است.

•          حیطه عمودی: تعداد سطوح در سلسله مراتب اختیار از مدیریت عالی به زیر دستان سطوح پائین سازمان.

#امین نوبخت


برچسب‌ها: ابعاد ساختار سازمانی, تئوری مدیریت پیشرفته, تفویض اختیار, امین نوبختسازمانی,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 2:56